Konto lokatora  Email
Środa, 04 Maj 2011 06:45

Szanowni Państwo,

cenimy Państwa prywatność i przekazane nam dane osobowe, w związku z czym poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego, w jaki sposób je wykorzystujemy.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWY DWÓR KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW IOK

1. Administratorem (a więc podmiotem decydującym o tym w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane) danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "NOWY DWÓR" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094581 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora można skontaktować się przez adres e-mail: „ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ”.

2. Wykorzystywane przez Spółdzielnię dane osobowe to:

a) dane przekazane na etapie wniosku o dostęp do konta – m.in. imię, nazwisko, adres nieruchomości;

b) dane osobowe dostępne w IOK – w tym w szczególności dane dot. rozliczeń.

3. Przetwarzanie (a więc wykonywanie jakichkolwiek operacji na przekazanych Spółdzielni danych osobowych) danych osobowych, w przypadku założenia konta w IOK, będzie odbywać się:

a) przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Państwa obsługi klienta za pośrednictwem IOK – przez okres, w którym przysługiwać będzie Państwu tytuł prawny do lokalu lub do czasu rezygnacji z IOK;

b) dodatkowo Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w sytuacji, w której będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak archiwizowanie Państwa danych osobowych, odpieranie przez Spółdzielnię ewentualnych roszczeń z Państwa strony, czy kontakt z Państwem w celach związanych z obsługą bieżących spraw Spółdzielni oraz jej Członków.

4. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której obowiązek taki wynika z przepisów prawa (czyli np. w sytuacji, w której do przekazania tych danych zobowiąże Spółdzielnię Sąd, czy Policja). Dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji np. współpracy Spółdzielni z kancelariami prawnym.

5. Spółdzielnia będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, co do zasady, przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania, który to okres odpowiadać będzie okresowi korzystania z IOK.

6. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek założenia konta w IOK. Brak wskazania danych na etapie wniosku o dostęp do konta uniemożliwi nam założenie konta.

 


Wejście do internetowego Konta Lokatora IOK


 

Zmieniony: Piątek, 28 Luty 2020 07:11
 

Powered by Adwizard