Email
UWAGA:
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór", uprzejmie informuje, że od dnia 2018-05-01 materiały z folderów:
  • Zarząd,
  • Rada Nadzorcza,
  • Walne Zgromadzenie
dostępne są dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór" tylko z poziomu Konta lokatora, po zalogowaniu się na indywidualne konto.
Dostęp do konta można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 11 w godzinach pracy Spółdzielni.
Prosimy o zgłaszanie się po odbiór z ważnym dokumentem tożsamości.
 

Powered by Adwizard