Email

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu powstała w roku 1983 w wyniku wydzielenia osiedla z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec. Według stanu na czerwiec 2011 roku Spółdzielnia posiada w swoich zasobach 5256 mieszkań, w tym: 2777 mieszkań o statusie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 2248 mieszkania o statusie prawa odrębnej własności lokalu oraz 231 mieszkań o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź będących w najmie lub bez tytułu prawnego, a także 166 garaży. W zasobach Spółdzielni znajdują się również 74 lokale użytkowe z czego 69 lokali jest wynajmowanych, 1 lokal przydzielony na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa i 2 lokale posiadają status odrębnej własności.

Skład zarządu

  • mgr inż. Lucyna Siwek - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór"
  • mgr inż. Jarosław Ślipek - Zastępca Prezesa ds. Technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór"
  • mgr Gabriela Kwiatkowska - Zastępca Prezesa ds. finansowo ekonomicznych - Główny Księgowy Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Dwór"

 

  • NIP 896 - 000 - 36 - 39
    Konto bankowe PKO BP SA O/3 Wrocław Nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463

 

Liczba członków naszej Spółdzielni wynosi około 5265 osób, natomiast łączna liczba mieszkańców naszych zasobów waha się w granicach ok. 14 000 osób. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór" prowadzi obecnie działalność wyłącznie eksploatacyjno - remontową, należąc pod tym względem do najbardziej dynamicznych i nowatorskich Spółdzielni na terenie Wrocławia, dbających o zachowanie jej zasobów w jak najlepszym stanie technicznym i estetycznym.

 

Działalność inwestycyjno - budowlana Spółdzielni zakończona została wraz z oddaniem do użytku w roku 2000 budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Budziszyńskiej / Wojrowickiej.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" cieszy się wśród wrocławian bardzo dobrą opinią, jako Spółdzielnia, w której dba się o prawidłową gospodarkę finansową, i w której czynsze należą do najniższych we Wrocławiu. Spółdzielnia może pochwalić się nowatorskimi rozwiązaniami organizacyjnymi dotyczącymi samorządności spółdzielców poprzez funkcjonowanie Rad Mieszkańców danych nieruchomości, jako organów pomocniczych dla Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie bieżącej działalności oraz wyrażania opinii w sprawie tworzenia i realizacji planów remontów swoich nieruchomości.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" zajęła siódme miejsce w rankingu najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych województwa Dolnośląskiego przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2006 roku przez Przegląd Gospodarczy. O uznaniu, jakim cieszy się nasza Spółdzielnia wśród instytucji działających na terenie miasta, niech świadczy fakt, że to właśnie nasza Spółdzielnia, jako pierwsza, wytypowana została przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Wrocławiu do przeprowadzenia pilotażowej inwestycji wymiany sieci ciepłowniczej przy współfinansowaniu z funduszy PHARE, dzięki której możliwe stało się podłączenie całego osiedla do nowoczesnej sieci światłowodowo - internetowej w ramach programu e-wro uznanego za pionierski na skalę europejską.

 

Powered by Adwizard